deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yanılma payı bırakmak deyimi:

Yanılma payı bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir sonucu söylerken tam olarak değil de yaklaşık olarak belirtmek.
"Seçimi kazanır, yüzde iki yanılma payı bırakıyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.