deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yar başı deyimi:

Yar başı deyiminin anlamı ve açıklaması

Yerin birdenbire çukurlaştığı yer, dik deniz kıyısı.
"Az daha yar başından aşağıya düşecekti."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.