deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yararı dokunmamak deyimi:

Yararı dokunmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hiç işe yaramamak, fayda sağlamamak.
"Amacı olmayanın da hiç kimseye bir yararı dokunmaz."
"Aklı olmayana, dünyadaki tüm akılların bir yararı dokunmaz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.