deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yarım adam deyimi:

Yarım adam deyiminin anlamı ve açıklaması

Güçsüz, sakat, zayıf, hasta kimse.
"Ben bir yarım adamım diye beni hor göremezsiniz!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.