deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yaşını başını almış olmak deyimi:

Yaşını başını almış olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yaşı epeyce ilerlemiş olmak, yaşlanmış veya olgunlaşmış olmak.
"Yaşını başını almış bir adamdır, çekinmeden gidin, size olgun davranacaktır."
"Amca Bey, yaşını başını almış olmandan dolayı saygısızlık yapmak istemiyorum."
"Top oynamak da neymiş, yaşını başını almışsın, git evinde torun sev."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.