deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yenilir yutulur gibi olmamak deyimi:

Yenilir yutulur gibi olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Yenmeyecek nitelikte (yiyecekler için).
"Bu nohutlar pişmemiş, yenilir yutulur gibi olsa yerim."

2. Aşırı, çok pahalı.
"Daire için bir fiyat istedim, yenilir yutulur gibi olmadı."

3. Çok ağır, kabul edilmez (söz).
"Doğrusu yenilir yutulur gibi olan sözler değildi."

4. Kendisiyle başa çıkılamayacak durumda olan.
"O güreşçi yenilir yutulur gibi olsa, yenmesi elbette kolay olurdu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.