deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yıl uğursuzundur deyimi:

Yıl uğursuzundur deyiminin anlamı ve açıklaması

Değeri olmadığı halde bir hayli kazanç sağlayan veya saygı gören kimse.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.