deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yıldız barışıklığı deyimi:

Yıldız barışıklığı deyiminin anlamı ve açıklaması

Anlaşıp hoş geçinme.
"Allah yeni yuvanızda yıldız barışıklığı versin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.