deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tebliğ olunmak deyimi:

Tebliğ olunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bildirilmek.
"Mahkeme kararı daha bize tebliğ olunmadı."
"Okulumuza böyle bir bilgi tebliğ olunmamış."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.