deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yiyim yeri yapmak deyimi:

Yiyim yeri yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yeri kendi çıkarına kullanmak.
"İş yerini adamlara emanet ettik, onlar burayı yiyim yeri yapmışlar."
"Burayı yiyim yeri yapmalarına izin vermeyeceğim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.