deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Zayıf damarından yakalamak deyimi:

Zayıf damarından yakalamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Güçsüz, eksik ve yanlış bir tutum ve davranışı yüzünden zor durumda bırakmak.
"Bu kez zayıf damarından yakalandı, kurtulması çok zor."
"Seni zayıf damarından yakalamaya çalışıyorlar, dikkatli ol."
"Zayıf damarından yakalamış ki sesi çıkmıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.