deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Zebunu olmak deyimi:

Zebunu olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birine çok düşkün, tutkun olmak.
"Kadın son çocuğunun zebunu oldu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.