deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Zırnık bile koklatmamak deyimi:

Zırnık bile koklatmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok değersiz, en ufak, en kötü bir şeyi dahi vermemek.
"Bu paralardan sana zırnık bile koklatmam."
"Ona güvenme, adama zırnık bile koklatmaz."
"Ona bu mirastan zırnık bile koklatmayacağım."
"Cimrinin tekidir, sana zırnık bile koklatmaz."

Zırnık: Bir şeyin en küçük, değersiz ve işe yaramaz parçası.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.