deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Abayı yaktı Fatmacığın bezine deyimi:

Abayı yaktı Fatmacığın bezine deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin giyim ve kuşamına, gösterişine gönlünü kaptırdı anlamında alay yollu söylenir.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.