deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Açmazdan kurtarmak deyimi:

Açmazdan kurtarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İçinden çıkılması güç bir durumdan kurtarmak.
"Beni ancak çocuklarım bu açmazdan kurtarır."
"Arkadaşların olarak seni bu açmazdan kurtarmaya çalışıyoruz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.