deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ağızları uymak deyimi:

Ağızları uymak deyiminin anlamı ve açıklaması

Doğruluğundan kuşku duyulan bir konuda birkaç kişinin söyledikleri birbirini tutmak.
"Hepsinin ağızları uyuyor, gerisini araştırmak gereğini duymadık."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.