deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Akşam Hacı Mehmet, sabah eskici Yahudi deyimi:

Akşam Hacı Mehmet, sabah eskici Yahudi deyiminin anlamı ve açıklaması

Bazen kendini iyi, doğru adam gibi gösteren hileci, dalavereci.
"Akşam Hacı Mehmet, sabah eskici Yahudi olduğunu herkes öğrendi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.