deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ana direk deyimi:

Ana direk deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir topluluğu çevresinde tutan, onun dağılmasını, çökmesini önleyen kimse.
"Evin ana direğiydi o, ölümü yıktı evi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.