deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Avaz avaz bağırmak deyimi:

Avaz avaz bağırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Olanca gücüyle bağırmak; sesi yettiği kadar, var gücüyle bağırmak.
"Tamam duyuyorum, öyle avaz avaz bağırma!"
"Kadın pencereden başını çıkarmış, çocuğuna avaz avaz bağırıyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.