deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aynı karede bulunmak deyimi:

Aynı karede bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kameranın çektiği görüntü içinde birlikte bulunmak.
"O insanla aynı karede bulunmak istemem."

2. Biriyle duygu ve düşüncesi aynı olmak.
"Bizim aynı karede bulunduğumuzu düşünmeyin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.