deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Banyo ettirmek deyimi:

Banyo ettirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Birine veya bir şeye çok ağır küfürler ederek onu yermek.
"Yaptıklarını duysa sana banyo ettirir."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.