deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dörtnala gitmek deyimi:

Dörtnala gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok hızlı koşarak yol almak, ilerlemek.
"Bu dörtnala giden kişi kim?"
"Baban eve doğru dörtnala gidiyordu, ne oldu acaba!"

Dörtnal:
1. Atın en hızlı koşma biçimi.
2. Bir işi çok çabuk yapma, acele etme.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.