deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gaflet etmek deyimi:

Gaflet etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gaflette bulunmak, aymazlık etmek, çevresinde olup bitenlerin farkına varamamak
"Gaflet etmeden ödevlerini zamanında yap."
"Bir an gaflet etmen bize pahalıya mal oldu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.