deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Günah olmak deyimi:

Günah olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yazık olmak.
"Bu kadar emeğinin boşa gitmesi günah olur."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.