deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Harı geçmek deyimi:

Harı geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kızgınlığı, sıcaklığı, hevesi, isteği veya öfkesi azalmak.
"Harı geçmiş sakin görünüyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.