deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hatır gönül kırmak deyimi:

Hatır gönül kırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kişilere karşı gösterilmesi gereken saygı kurallarına uymamak.
"Hatır gönül kırmak sana bir şey kazandırmaz."
"Efendi ol, hatır gönül kırma."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.