deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hatır ve hayale gelmemek deyimi:

Hatır ve hayale gelmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin gerçekleşeceği, olacağı hiç düşünülmemek.
"Bir sabah uyandığında hatır ve hayale gelmedik şeylerin olduğunu görürsün."
"Hiç hatır ve hayale gelmez, Ezgi'yle Salih evlenmişler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.