deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mümkün olmak deyimi:

Mümkün olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İmkân bulunmak.
"Mümkün olsa da, sık sık yanınıza gelebilsem."
"Doktorlar, mümkün olan her şeyi yapıyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.