deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Herhangi bir nitelikte kalemi olmak deyimi:

Herhangi bir nitelikte kalemi olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir nitelikte yazı yazabilmek.
"O yazarın güçlü bir kalemi var."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.