deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İmalat hatası deyimi:

İmalat hatası deyiminin anlamı ve açıklaması

Aptal ve bön kişi.
"Gerçekten sen imalat hatası birisin!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.