deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kabulü bulunmak deyimi:

Kabulü bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İzni ve onayı alınmak.
"Ev sahibinin kabulü bulunduğu için sorun yok."
"Kabulüm bulunmayan bir işi bana yaptıramazsınız."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.