deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Karısı ağızlı deyimi:

Karısı ağızlı deyiminin anlamı ve açıklaması

Karısının düşüncelerini benimseyip tekrar eden erkek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.