deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kefekiye dönmek deyimi:

Kefekiye dönmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Delik deşik olmak.
"Dikkat et! Bu eşkıyalar adamı kefekiye döndürürler."
"Magandalar, trafik levhalarını kefekiye döndürmüşler."

Kefeki: Yapılarda kullanılan açık renkli, delikli, hafif, işlenmesi kolay, ateşe dayanıklı bir taş türü.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.