deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Salt çoğunluk deyimi:

Salt çoğunluk deyiminin anlamı ve açıklaması

Oylamada yarıdan bir fazla oyla sağlanan çoğunluk.
"Tüzük değişikliği salt çoğunlukla kabul edildi."

Salt: Mutlak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.