deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kendi zimmetine geçirmek deyimi:

Kendi zimmetine geçirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Emanetindeki bir malı veya parayı sahiplenmek, kendine mal etmek.
"Bankacı yüklü miktarda parayı, kendi zimmetine geçirmiş, açığa almışlar."
"Devletin onca malını kendi zimmetine geçirmiş."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.