deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kerem eylemek deyimi:

Kerem eylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

İzin vermek, birini dinlemek.
"Bana kerem eylediğiniz için teşekkür ederim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.