deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kerpiç dökmek deyimi:

Kerpiç dökmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Saman ve balçık karışımını kalıplara boşaltarak kerpiç yapmak.
"Dedemizin mesleği kerpiç dökmekmiş."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.