deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Keyif benim, köy Mehmet Ağanın deyimi:

Keyif benim, köy Mehmet Ağanın deyiminin anlamı ve açıklaması

Kim olursa olsun kimsenin işime karışmasını istemem.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.