deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kulağına küpe etmek deyimi:

Kulağına küpe etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Başına gelen bir işten, gördüğü olaydan ders alıp hiç unutmamak.
"Umarım bu olayı kulağına küpe edersin de aynı hataya bir daha düşmezsin."
"Başarının anahtarı çalışmaktır, bunu kulağına küpe et."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.