deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Liyakat göstermek deyimi:

Liyakat göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Başarmak.
"Görevlerinde liyakat gösterdikleri için ödüllendirildiler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.