deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Nail olmak deyimi:

Nail olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Erişmek, ulaşmak, kavuşmak.
"Çok çabaladık, sonunda hayallerimize nail olduk."
"Derslerinde başarıya nail olmanı dilerim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.