deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Posasını çıkarmak deyimi:

Posasını çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Birini çok dövmek.
"Telefonunu çalarken yakaladığı adamın posasını çıkardı."

2. Bir kişi veya şeyi sonuna kadar sömürmek.
"Ülkenin posasını çıkardılar, biz hâlâ seyrediyoruz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.