deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Postundan olmak deyimi:

Postundan olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bulunduğu makamı yitirmek.
"Oklu haberlere çıktı, müdür postundan oldu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.