deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Söz ola beri gele deyimi:

Söz ola beri gele deyiminin anlamı ve açıklaması

Konuşulan konu ile ilgili olmayan bir söz söylendiğinde, sözün saçmalığını, anlamsızlığını belirtmek için kullanılır.
"Söz ola beri gele, konuşmuş yine bizim pişmiş kelle."
"Yarım yamalak tahsili olan bir kişi kullandığı kelime Türkçe mi, Arapça mı, Farsça mı nereden bilsin. Saf ola beri gele konuşuyor."
"Zannettiler ki söz ola beri gele. Bunlar Türk'ü bilmiyorlar, Türk milletini bilmiyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.