deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Talan edilmek deyimi:

Talan edilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yağmalanmak.
"Bizim bölgedeki tüm köyleri düşman talan etmişti."
"Dönüşte evi talan edilmiş halde bulduk."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.