deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yağma gidiyor deyimi:

Yağma gidiyor deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin çok alıcı bulup çok satıldığını anlatır.
"Bu model telefonlar bu günlerde yağma gidiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.