deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yasağı çiğnemek deyimi:

Yasağı çiğnemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Uyulması gereken kurallara uymamak.
"Burada yasağı çiğnemek başına dert açabilir."
"Büyüklerin yasağı çiğnemesi, küçüklere kötü örnek oluyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.