deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Helal olmak deyimi:

Helal olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapılmasında veya kullanılmasında dinen sakınca bulunmamak, uygun ve yerinde olmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.