deyimlerimiz.com

Siper olmak deyimi:

Siper olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birini veya bir şeyi korumak amacıyla kendini siper olarak kullanmak.
"Kadın, çocuğuna siper olmuş, onu yağmurdan korumaya çalışıyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.